Kommunedirektøren stiller seg positiv til potensielle nyetableringer

foto