Vil samarbeide om å få linjenettet oppgradert

foto