Flere kommuner selger nå sine bredbåndselskap. Hva med Lofotkraft?

foto