Tre søkere på tre helsestillinger - og tre søkere på stilling som samfunnsplanlegger