Når Pål arrangerer skøytedag stiller folk villig opp

foto