Sven Hörnell fotograferte på Værøy og Røst på 1950-tallet. Fotosamlingen viser blant annet ørnefangst for hånd, og høsting av fuglefjell. Samlingen har stor fotohistorisk, kulturhistorisk og naturhistorisk verdi.

– Denne samlingen gir oss kunnskap om en fangsttradisjon, ressursutnyttelse og matkultur som går hundrevis av år tilbake i tid, forteller fylkesrådsleder Remi Solberg, som er svært fornøyd over at Arkiv i Nordland innlemmes i Norges dokumentarv med denne samlingen.

– Det kom inn mange gode nominasjoner på temaet «hverdagsliv», som var det vi ønsket oss spesielt i år. Ni dokumenter og arkiv ble valgt ut. Disse viser en bredde i norsk kulturarv og historie, sier Hilde Elvine Bjørnå som leder den norske komiteen for verdens dokumentarv, i en pressemelding.

Bildene av er tatt på begynnelsen av 1950-tallet da Sven Hörnell besøkte Lofoten. Her fotograferte han eggsanking på fuglefjellene på Røst og ørnefangst for hånd på Værøy.

I 2019 hentet Arkiv i Nordland fotosamlingen til Hörnell hos datteren Gudrun i Kiruna. Bakteppet var et tips om at Hörnell hadde fotografert på Værøy og Røst på 1950-tallet.

– Nå blir altså den unike fotosamlingen innlemmet i UNESCO-programmet som er etablert for å synliggjøre, og på den måten bevare en viktig kulturarv, sier Solberg.

– Dette var en fysisk krevende aktivitet, og ikke helt ufarlig. Disse bildene er helt unike, og viser en helt spesiell kulturhistorie. Dette er årsaken til at denne delen av Sven Hörnells fotosamling innlemmes i Norges dokumentarv for 2022. Vi er svært stolte av at Arkiv i Nordland er med og sikrer den nasjonale kulturarven, avslutter fylkesrådsleder Remi Solberg.

Les mer om Sven Hörnells bilder i Arkiv i Nordland