17. november mottok de to flyselskapene melding om at tilsynet kunne stanse oppkjøpet. Etter at de har gitt sine tilsvar, har tilsynet gjort ytterligere analyser og vurderinger. Konklusjonen er at det ikke er nok grunnlag for å si nei til oppkjøpet.

– Det har vært nødvendig å gjøre en grundig vurdering av oppkjøpet. Vi har nå konkludert med at dette oppkjøpet ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i det norske markedet for luftfart. Derfor kan oppkjøpet nå gjennomføres, sier konkurransedirektør Tina Søreide i en pressemelding.

Norwegian er på sin side svært tilfreds med avgjørelsen og peker på flere muligheter selskapet får som følge av oppkjøpet.

– Oppkjøpet vil gi kundene et bedre rutetilbud, flere valgmuligheter, og vil bidra til å sikre norske arbeidsplasser. Kundene våre vil med dette kunne reise sømløst på tvers av rutenettene våre, både i Norge og internasjonalt. Vi vil få en mer effektiv drift og sikre en sterk, norsk luftfartsindustri med lokale arbeidsplasser og ryddige arbeidsvilkår, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen i en pressemelding

Widerøe-sjef, Stein Nilsen, sier selskapet «har stor respekt for at dette har vært en krevende sak for Konkurransetilsynet og understreker at dokumentasjonen har vært omfattende.

– Skattesatsen for luftfart i Norge er spesielt høy, og dette, kombinert med hard internasjonal konkurranse, gjør det vanskelig for et mindre regionalt flyselskap å overleve uten en sterk partner. Vi er derfor svært fornøyde med å nå slå oss sammen med Norwegian, og vi er spent på å få en industriell eier som ønsker å utvikle begge selskapene videre. Vi er overbevist om at dette er den beste løsningen for Widerøe, våre ansatte, og ikke minst våre kunder, sier han i en børsmelding.

Begge selskapene vil fortsette å ha baser, hovedkontorer og ansatte i Norge på samme måte som i dag, med sine respektive arbeids- og kollektivavtaler. Widerøe vil opprettholde eksisterende avtaler med andre flyselskap.

Den avtalte prisen Norwegian skal betale for aksjene i Widerøe er 1 125 millioner kroner. Endelig pris vil være avhengig av visse vilkår, blant annet justering for Widerøes lønnsomhet i 2023. For nærmere finansiell informasjon, se børsmelding.