Mediehuset Kulingen ble til da lokalavisene Framtia og Meløyavisa slo seg sammen i 2019. Tirsdag ble det klart at eierne, Ulsnær Holding og Limstrand Holding, har solgt alle aksjene til Polaris Media Nord-Norge.

Styreleder i mediehuset, Edmund Ulsnæs, representerer den største eieren, Ulsnæs Holding. Han var den som sto bak etableringen av Framtia, som igjen kjøpte den største konkurrenten, Meløyavisa. Han er svært fornøyd med at grunnlaget nå er lagt for videre vekst.

– Vi er sikre på at vi har gjort det rette med å invitere inn en profesjonell avisutgiver som Polaris Media. Vi har en ung og ambisiøs stab som ønsker å satse enda mer digitalt. Sammen med den kompetansen som Polaris Media kan tilby, er grunnlaget lagt for å videreutvikle Kulingen. Vi dekker også et område med et sterkt næringsliv som stadig gjør nye og store satsinger. Dette gjør potensialet for Kulingen enda større, sier Ulsnæs i en pressemelding.

Satser på fiskerijournalistikk

Onsdag opplyste direktør Harald H. Rise i Polaris Media Nord-Norge at konsernet også overtar alle aksjene i fiskeriavisa Kyst og Fjord.

– Vi ønsker å legge til rette for en enda sterkere satsing på fiskerijournalistikk. Kyst og Fjord har i løpet av få år fått en veldig sterk posisjon i fiskerimiljøet, ikke minst blant nordnorske kystfiskere. Med en stabil og kunnskapsrik stab som nyter stor tillit i næringen, har vi stor tro på en god utvikling også videre. Fra før har vi mange sterke mediehus langs store deler av kysten, og Kyst og Fjord passer veldig godt inn i dette bildet, sier han i en pressemelding.

Kyst og Fjord ble etablert i 2011 med nettutgave og en ukentlig papiravis. I dag omsetter avisa for rundt 10 millioner kroner.

Fra 2019 ble det innført betaling for innhold på nett, og opplaget har steget til rundt 2.500. Det er en tredjedel av det hovedkonkurrenten Fiskeribladet Fiskaren har.

– Sikret kompetanse og ressurser

Redaktør og daglig leder i Kyst og Fjord, Øystein Ingilæ, trives godt i rollen som utfordrer.

– Vi får mange positive tilbakemeldinger fra leserne, og vi har en stabil base av annonsører som uttrykker at de når målgruppen sin gjennom oss. Vi får stadig forespørsler om å satse enda mer, ikke minst digitalt. Ved å bli en del av et mediekonsern som Polaris Media, er vi sikret kompetanse og ressurser som kan bidra til at vi lykkes. Jeg tror også at et samspill med konsernets mange mediehus langs kysten kan bli til stor nytte for begge parter, sier Ingilæ.

Det er Ingilæ (44,7 %) som sammen med de tre andre eierne, Trond Antonsen (38 %), Daniel Arnrup-Øien (11,7 %) og Hugo Mortensen (5,6 %), som nå selger Kyst og Fjord.

Oppstarten for 11 år siden var i Kjøllefjord, som fortsatt er hovedkontor for selskapet, men de ni medarbeiderne er også spredt på en rekke ulike steder, som Sortland, Tromsø, Lakselv og Narvik.

Polaris Media Nord-Norge består fra før av Våganavisa i Lofoten, Vesteraalens Avis, VOL, Andøyposten, Harstad Tidende, Folkebladet, iNord, Mediehuset iTromsø, Framtid i Nord, Altaposten og Ruijan Kaiku.

Selskapet er en del av Polaris Media, som er et av Skandinavias største mediehuskonsern, med i alt 65 mediehus, syv trykkerier og seks distribusjonsselskaper. Omsetningen er på 3,7 milliarder kroner.