– Vårt bidrag til å styrke samholdet i lokalsamfunnet