Ønsker å flytte 80.000 kubikk for å gjøre plass til Coop-bygg

foto