– Kommisjonen er høyaktuell som et svar på det behovet vi har sett forsterket siden pandemien startet når det gjelder flere fagfolk, bemanning av fremtidens helsetjeneste og bedre oppgavedeling mellom profesjonene. Derfor har dette høy prioritet hos regjeringen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Kommisjonens hovedoppgave blir derfor å skaffe et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten i hele landet, heter det i en pressemelding.

INNOVASJON OG MOBILISERING

Kommisjonen skal blant annet vurdere hvordan innovasjon gjennom digitalisering, teknologi og nye arbeidsformer kan påvirke det framtidige personellbehovet og kartlegge frafall i helsetjenestene.

Den skal også se nærmere på hvordan ubenyttet arbeidskraft kan kvalifiseres og mobiliseres.

I statsråd fredag ble professor og nevrolog Gunnar Bovim utnevnt som leder av kommisjonen, som skal legge fram sin rapport 1. februar 2023.

Bovim er tidligere rektor ved NTNU og er nå tilknyttet universitetets ledelse som rådgiver for undervisnings- og forskningspolitiske oppgaver.

MANGEL PÅ FAGFOLK

– Fagfolk er den viktigste ressursen vi har for å kunne gi trygge og gode helse- og omsorgstjenester. En av de største utfordringene i helse- og omsorgstjenesten i årene fremover vil være mangel på fagfolk. Dette er allerede et problem i flere deler av tjenesten, ikke minst i distriktene, understreker Kjerkol.

Helsepersonellkommisjonen har totalt 16 medlemmer fra både arbeidstakere, arbeidsgivere, spesialisthelsetjenesten, de kommunale helse- og omsorgstjenestene og utdanningssektoren.

Les også:Mener kommunen overser naturmangfoldloven