Aksjon Juleglede - Siri Bjercke

Aksjon Juleglede 2021 fulgte i tidligere aksjoners spor, med et par endringer. Det var konsert, innsamling, pakking og utdeling av gaver og utdeling av matesker. Grunnet Covid-19 og smittesituasjonen ble det ikke julegrantenning med bøsseinnsamling, og ikke julaftenarrangement, dessverre.

Konserten ble en stor suksess, masse folk, og en stemningsfull og hyggelig start på adventstiden. I tillegg et skikkelig « kickoff» for årets innsamling. Vi er svært takknemlige for at konserten ser ut til å være kommet for å bli et fast innslag i Aksjon Juleglede, og takker de involverte så mye!

85 matesker ble levert ut. Det samme ble ca. 680 gaver, innsamlet, møysommelig pakket, sortert og fordelt.

Foto: privat
Foto: privat

PÅMELDTE BLE BESØKT LILLEJULAFTEN

Julaftenarrangementet måtte dessverre avlyses i år. Alle de påmeldte ble oppringt og deretter besøkt på lillejulaften med julemat, kaker, julebrød og julegave. (Røykvarsler fikk de og, det skulle vært en gave fra brannstasjonen på julaften).

Mange har bidratt til at Aksjon Juleglede ble vellykket også denne gangen.

Vi i aksjonskomiteen ønsker å takke for alle bidrag, både store og små:

• Vi takker for alle gaver som er levert inn, aldri har vi fått så mye flotte gaver som denne gang. Givergleden er utrolig stor.

• Vi takker for god hjelp fra Servicetorget som tar imot gavene fra dere. De ordnet sogar med brøyting og strøing utenfor lokalene vi brukte……..•

• ….og lokalene takker vi Scandic for lånet av!

• Vi takker SPAR Storøya for all jobbingen med mateskene

• Vi takker Rødsand for gode bidrag

• Vi takker Sanitetskvinnene for all hjelp med pakking av gavene

• Vi takker 1.trinn ved Svolvær Barne- og ungdomsskole som sang og oppfordret alle til å VIPPS e til Aksjon Juleglede

... og vi takker alle som har bidratt med penger, både små og store beløp. Vi takker både privatpersoner og bedrifter. Aldri har givergleden og engasjementet vært større.

SAMARBEID MED FLERE

Aksjon Juleglede er et samarbeid mellom Våganavisa, Kirken i Vågan, Vågan kommunes familieenhet og Svolvær Sanitetsforening, det har den vært siden starten for 11 år siden. Det er riktig, men, den er blitt så utrolig mye mer enn det:

Dette er Vågans største dugnad der hundrevis av mennesker engasjerer seg og bidrar med gaver, penger, tjenester - alt vi trenger får vi, og vi møter svært sjelden et nei, bare «ja, selvfølgelig», hos nesten alle som blir spurt om å bidra.

Alt er avhengig av innsamlede midler, sponsing og frivillig innsats. Det er ingen tvil om at vi i Vågan bor i et lokalsamfunn der rausheten er stor, og der det er mange som bryr seg.

Hjertelig takk til dere alle !

På vegne av Aksjon Juleglede

Siri Bjercke