Pressemelding fra Widerøe

Følgende er hentet fra pressemelding fra Widerøe.

Markedet fortsetter sin sterke utvikling også i mai og Widerøe setter passasjerrekord med mer enn 300 000 passasjerer. Widerøe øker produksjonen i mai, men passasjerveksten øker mer noe som gir en positiv utvikling i kabinfaktor. Passasjerveksten mot fjoråret er betydelig. Dette er naturlig med pandemi og reiserestriksjoner som bakteppe for 2021.

Widerøe er prioritert leverandør på 76 av 115 utlyste innenriksstrekninger i Statens fellesavtale om kjøp av flyreiser for offentlige tjenestereiser. Dette er 66% av alle utlyste strekninger på norsk innenriks.

Widerøe forventer at juni også blir en sterk måned. Salget for sommeren er godt, de nye sommerrutene til Middelhavet har et bra salg. Vi ser også en bra utvikling i salg på norsk innenriks og har forventninger om nok en god Norgessommer.

Gjennom statlige fellesavtaler om kjøp av flyreiser for offentlige tjenestereiser, er Widerøe prioritert leverandør på 76 strekninger av 115 utlyste strekninger innenriks. Widerøe ga tilbud på totalt 94 av alle utlyste strekninger og fikk avtale på totalt 78 strekninger. Det er flere av strekninger hvor Widerøe ikke har avtale med staten i dag, og det forventes trafikkøkning som følge av avtalen allerede fra høsten 2022.

Mai har også høyere utslipp enn mai 2021. Dette skyldes flere lange ruter og økt bruk av jetfly i produksjonen for mai.

- Markedet fortsetter den positive utviklingen i mai. Det er spesielt hyggelig å konstatere at vi klarer å fylle flyene enda bedre i mai til tross for økt produksjon. Vi har imidlertid fremdeles is i magen. Høsten og vinteren kan bli tøff og vi går sesongen i møte helt uten hjelpetiltak. Det er derfor utrolig viktig for oss at disse vår og sommermånedene klarer å levere gode tall, sier Adm. Dir i Widerøe, Stein Nilsen.

– Vi er selvsagt også svært fornøyde med at vi er prioritert leverandør av flyreiser på hele 76 av totalt 115 utlyste reisestrekninger innenriks. Dette er en milepæl for oss i Widerøe og viser at vi har tatt steget fra å primært mate andre flyselskap med passasjerer inn mot stamrutenettet, til å kunne tilby et helhetlig tilbud fra dit folk er til dit de skal med Widerøe som eneste leverandør, avslutter Nilsen.