– Vi opplever ofte at det holdes høyere hastighet enn 30 km/t

foto