– Vårt råd er at man prøver å gjenskape situasjonen slik den var før 2004

foto