70 skader meldt inn til If etter helgas storm

foto