UP-sjefen synes høyere bøtesatser er en dårlig idé: – Alle hos oss synes de er for høye