– Dette prosjektet er på mange måter et fyrtårn i den grønne omstillingen i Nordland, sier fylkesråd Christian Torset i en pressemelding.

Programmet er et samarbeid mellom Lofotrådet og næringslivsaktører i regionen, som har utarbeidet en tiårig vekststrategi og et veikart for hvordan Lofoten skal bli et lavutslippssamfunn.

Visjonen er at framtidas Lofoten skal drives på fornybar energi og være et attraktivt sted å bo, og med et bærekraftig og livskraftig næringsliv. Det favner en hel region, og svært mange deler av samfunnet, påpeker

Fylkesrådet gir tilskudd på 3,6 millioner til programutvikling over treårsperioden 2022-2024. Torset mener at med dette bidrar Nordland fylkeskommune til å svare ut både regionale, nasjonale og internasjonale klimamål.

Svært konkret

Fungerende fylkesrådsleder Svein Eggesvik mener det haster for Nordlandssamfunnet å få på plass et grønt skifte og overgangen til en mer sirkulær økonomi.

– Klimaendringene er vår tids største utfordring, og skal vi nå målene vi har satt oss, både globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt, må fylker og kommuner være aktive parter med konkrete tiltak. Programmet Lofoten De grønne øyene er svært konkret, argumenterer Eggesvik.

Store ambisjoner

Lofotrådets politiske leder Elisabeth Mikalsen, som også er ordfører i Røst kommune, mener det har vært gode prosesser i utarbeidelsen av Veikartet for Lofoten, med god forankring i kommunene og næringsliv i regionene.

– Vi har store ambisjoner og konkrete forslag på bordet for veien videre. At vi nå får støtte fra Fylkeskommunen for å sette inn flere ressurser i arbeidet med grønn omstilling av Lofoten, betyr enormt mye, sier Elisabeth Mikalsen.

Vil inkludere ungdom

Lofoten De grønne øyene 2030 sikter inn i framtida. Fylkesråd Torset er derfor opptatt av at ungdommenes stemmer kommer med i programmet.

– Vi er opptatt av gode medvirkningsprosesser og er særlig opptatt av å inkludere ungdommen. Nordland skal være ungdommenes fylke og jeg ser det som en styrke at programmet har en egen satsing på ungdomsmedvirkning, slår Torset fast.