Vil arrangere solidaritetsmarkering: – Responsen har vært overveldende positiv