Venstre har de yngste kandidatene og den yngste listetoppen

foto