– Vi valgte å ikke øke prisene på menyen, og det ser man i regnskapet

foto