– Vi vil først av alt rose Vågans innbyggere. Vi var alle flinke til å ta vare på oss selv, våre nærmeste og våre eiendeler, skriver han i en pressemelding.

Han peker videre på folk holdt seg unna gatene da vinden herjet som verst, noe som gjorde at nødetatene hadde en lettere jobb med å holde oversikt.

Benjaminsen trekker også frem brannvesenet, politiet, heimevernet og sivilforsvarets innsats.

– De var raskt på plass og håndterte hendelsene med ro og handlekraft.

I dag, fredag, er kommunens ansatte rundt omkring i kommunen for å se nærmere på skadeomfang og gjøre nødvendige tiltak.

– Den kommende tiden vil det nok være enkelte skader som tar litt lengre tid å utbedre, men jobber på og vil ta unna så fort som mulig, slår Benjaminsen fast.