Dette skriver Elmea i en pressemelding søndag kveld.

At alle kundene nå har strøm igjen, betyr at Elmea har hevet beredskapsorganisasjonen.

– Også i dag har vi hatt over 35 montører ute på feilretting på ulike steder i Lofoten. Nå har vi fått koblet til de siste kundene, og fått reparert mange av feilene i lavspentnettet, sier beredskapsleder Arnt Winther i pressemeldingen.

Når været etter hvert tillater det, blir det helikoipterbefaring av høyspentnettet i hele regionen.

– Strømnettet har vært utsatt for ekstreme påkjenninger under uværet. Derfor er det svært viktig at vi finner eventuelle skader raskt og får reparert dem, sånn at vi reduserer risikoen for framtidige strømbrudd, fortsetter Winther.

Årsaken til at feilrettingene har gått såpass raskt, er innleide mannskaper. Winther skryter av egne ansatte, både inne som ute, og sier de har gjort en formidabel innsats med feilretting siden torsdag formiddag.

– De har stått på, montørene ute i allslags vær, og alle har jobbet til dels veldig lange dager. I tillegg var vi raske med å leie inn ekstra mannskaper eksternt, da vi forsto hva som kom til å treffe oss, opplyser han.

På det meste hadde Elmea 20 innleide montører i arbeid, som ifølge konsernsjefen har bidratt til å korte ned reparasjonstiden.

I Lofoten var det strømnettet på Tangstad som ble aller hardes rammet av ekstremværet, ifølge Winther. Han beskriver det som at både høyspent - og lavspentnettet der ble smadret.

På det meste var det hele 12 montører samtidig som drev med feilretting på Tangstad.

– Og jeg vet ikke hvem som var mest glad da vi endelig fikk koblet inn siste kunde der – kundene eller vi. Vi har i hvert fall stor forståelse for at det er svært krevende å være uten strøm i opptil tre døgn, sier Winther.

Å investere seg bort fra skader på strømnettet etter ekstremvær av den typen som «Ingunn», kan man ifølge Winther aldri gjøre.

– Det ville bli altfor kostbart. Derfor kan vi aldri garantere at strømmen er der 24/7/365. Det vi kan garantere, er at vi gjør alt vi kan for å reparere strømforsyningen når skader oppstår, slår Arnt Winther fast.