– Vi trenger mellom 60 og 70 personer, sier Siv Augustinussen ved Servicetorget i Vågan kommune.

Det skal velges meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. Men også til konfliktrådet og forliksrådet. En meddommer må regne med å bli innkalt en til tre ganger årlig.

Augustinussen opplyser at de bruker å spørre de som har vært medommer tidligere om de vil fortsette.

Salten og Lofoten tingrett, Svolvær Foto: Dina Svendal Kleiven

– Noen blir nok med videre, men vi kommer uansett til å trenge en del flere. Det bruker også å være noen som dropper ut på grunn av alder.

Aldersgrensen for å være meddommer spenner seg fra pure 25 år til de mer robuste 65.

På bakgrunn av tidligere erfaringer, understreker Augustinussen at det ikke pleier å være noe problem å få tak nok folk etter hvert. Men presiserer at de vil ha behov for noen helt nye også.

Hun ber interesserte om å kontakte eller melde seg til Servicetorget så snart som mulig.

– I fall innen i løpet av halvannen uke, før vi begynner å arbeide med listene.

Meddommerne skal velges og blir en egen sak i kommunestyret. Saken skal være ferdig behandlet innen 1. juli.