Dette står å lese i en pressemelding.

Det mye omtalte SKREI-prosjektet er i full gang. I skrivende stund pågår det riving for å gjøre klar tomta. På informasjonsmøte får de fremmøtte vite mer om prosessen:

«Helt fra ideen om at skreien og lofotfiske fortjener mer plass, via nybygget Otolitten på 5000 kvadratmeter til 140.000 besøkende ved SKREI, står det å lese i pressemeldingen»

Hva som er status for prosjektet per i dag, blir det også opplyst om.

Men det er ikke bare det blivende museet som står på agendaen. Det blir også litterære nyheter å bekomme. Åsa Elstad er aktuell med boken «Trådar fra fortida», som hun vil fortelle fra.

Elstad har utdanning i tekstilforming, er dr. art i historie og har vært konservator i Museum Nord i mange år.