Avtalen representerer et skritt mot å gjøre Lofoten til et lavutslippssamfunn innen 2040, og støtter Norges mål om at luftarten i Norge blir utslippsfri innen nevnte tidshorisont.

Flykonseptet til ELFLY heter «NOEMI». Det er et elektrisk sjøfly med båtskrog og innfelte hjul. Flyet kan dermed lande og lette både på rullebane og i sjø.

Selskapet er allerede i gang med bygging av en prototyp, som kan testes i fullskala fra 2026.

Deretter planlegges bygging av neste versjon testfly, prøveflyvninger, mulig demonstrasjon med passasjerer og sertifisering. Fra 2030 kan de første elektriske sjøflyene settes i kommersiell drift i Lofoten og i andre markeder.

Samarbeidet støttes av samtlige seks Lofotkommuner, som har forpliktet seg til å være en pilotregion for prosjektet.

Entusiastisk ordfører

Vidar Thom Benjaminsen, ordfører i Vågan kommune og leder for Lofotrådet, uttrykte entusiasme for konseptet.

– Et elfly som kan lande til sjøs, på en trygg og god måte, innenfor et kostnadsnivå som gjør dette tilgjengelig også for de lokale, vil være svært bra for Lofoten.

For Værøy, Røst, Digermulen og andre plasser som ligger lengre ut i Lofoten og vanskelig til, er målet at elektriske sjøfly kan skape nye muligheter mellom reiseliv og næringsliv.

En halvtime til Reine

Benjaminsen pekte på at dette prosjektet vil gjøre det enklere å nå alle bosetningene på øyene. Videre eksemplifiserte han med at man kan reise fra Svolvær til Reine på en liten halvtime.

Han la også til at han har stor tro på prosjektet og at han gleder seg til å se resultater av utviklingen.

– Kanskje kan jeg få til en flytur hvor jeg besøker skolen i Digermulen før jeg er ferdig med ordførerperioden min?

Ordfører i Vågan og leder av Lofotrådet, Vidar Thom Benjaminsen. Foto: Innsendt.

Lofoten er frempå

Jonny Finstad, ordfører i Vestvågøy kommune, er enig i at elektriske sjøfly vil ha stor verdi for reiselivet og for innbyggerne i Lofoten.

– At Lofoten er tydelig på sine ambisjoner om å være en pilotregion for utslippsfri luftfart gir verdifull eksponering av Lofoten på globale arenaer. Her viser vi at Lofoten er frempå og tilrettelegger aktivt for fremtidsretta teknologiutvikling av luftfart, sier han.

Kjempestolt

Daglig leder i ELFLY Gruppen, Eric Lithun, sier at han er kjempestolt over å få om bord Lofotrådet. Nå lover han at selskapet skal utviklet et produkt som passer til behovene som finnes i regionen.

– Avtalen viser at vi med vårt elektriske sjøfly-konsept treffer et behov og har interesserte kunder. Sjøfly kommer tilbake, slår Lithun fast.