– Jeg skal videreføre den gode jobben som forgjengerne har gjort