– Jeg tror faktisk det viktigste valget var å flytte hjem etter endt utdannelse i 2001