– Jeg er lykkeligst når jeg har tid til å være sammen med barna