– Vi må huske på verdien av det langsomme og det å faktisk se hverandre

foto