foto
Johan Gundersen spiller bowling på høyt nivå og er politisk engasjert. Foto: Johan Tangen

Johan (17) går for gull i bowling og plass i kommunestyret