– Skulle gjerne fått litt mer farger og spenst på torget