– Jeg vil fremsnakke folk som tørr å stå frem som den de er