– Jeg vil gjerne skryte av min samboer som har holdt ut med mine mange og til tider langdryge foto-runder gjennom en årrekke