– Jeg ville gått i demonstrasjonstog for en bedre bemanning og bedre arbeidsvilkår i helsesektoren