– Jeg bekymrer meg over hvor mye verden forandrer seg!

foto