– Folk skal synes at det er behagelig å komme hit

foto