– Æ e gla kvær dag æ kan stå opp og e fresk og rimelig rask og at hauet funger

foto