– Hver gang fergen kom til kai løp jeg ut i bare bleia for å ta imot ferga