Sjøkaptein Stian Eriksen: – Havet har alltid vært min plass