foto
Kristine Sanmæl har drevet prestetjeneste i Vågan kommune de siste 25 årene. Her, i Henningsvær kirke. Foto: Idunn Aagre Pettersvold

– Jeg bestemte meg tidlig for at ingen skulle få ta fra meg kirka