– Jeg er engasjert i å hjelpe andre fattige barn!

foto