– For meg er det å følge påskens drama gjennom alle gudstjenestene et høydepunkt