foto
Peter Shaw Wilhelmsson har levd et presteliv med store kontraster. Foto: Johan Tangen

– Noen ganger ble vi overrasket av fienden som ventet på oss

Det er store kontraster mellom den prestejobben Peter Shaw Wilhelmsson har i dag og den han hadde i 15 år på 2000-tallet.