– Bevar sykehjemsplassene i kommunen. Det trenges flere, ikke færre plasser.