– Jeg ønsker å framsnakke alle som på dugnad legger til rette for at barn og unge skal ha et godt og trygt fritidstilbud

foto