– Velger heller å fortelle hvilken musikk jeg IKKE liker: svensktopper og country

foto