Norsk geografi:

1. Ranger disse stedene fra vest til øst: Hammerfest, Nordkapp, Senja og Varangerhalvøya.

2. Hva er det sørligste punktet på det norske fastlandet?

3. I hvilken kommune ligger arealtyngdepunktet i Norge, eller midtpunktet, om du vil?

4. En breddegrad kan deles opp i 60 bueminutter, som også tilsvarer lengden på en nautisk mil. Hvor mange meter er et bueminutt?

5. Administrasjonssenteret til denne kommunen heter Fossbergom. Men i alle dager heter kommunen?

6. Norge har verdens lengste kystlinje. Hvor stor del av denne tilhører Nordland?

7. Hvorfor blir Tromsø kalt Nordens Paris?

8. Norges to høyeste fjell er Galdhøgpiggen og Glittertinden. Men hva heter det tredje, og vet du ca. hvor høyt det er?

9. Og i hvilke to kommuner ligger dette fjellet?

10. Vet du hvilken innsjø i Norge som er dypest?

FASIT:

1. Senja, Hammerfest, Nordkapp og Varangerhalvøya.

2. Lindenes

3. Steinkjer kommune

4. 1852 meter

5. Lom

6. 25 prosent

7. Fordi besøkende på 1800-tallet mente at motebevisstheten og bekledningen til kvinnene var veldig lik Paris.

8. Store Skagastølstind (2.405)

9. Luster og Årdal, i Vestland fylke

10. Hornindalsvatnet (514 meter)