1. Hva heter Norges lengste elv?

2. Hvilken er Nordlands lengste elv?

3. Hvilken by ligger ved utløpet av elva Neva?

4. På hvilken elve foregår det en årlig roregatta mellom universitetene Oxford og Cambridge?

5. På slutten av 70-tallet var det strid rundt Innerdalen kraftstasjon, og det ble etter hvert aksjon. Ved hvilken elv ligger denne kraftstasjonen?

6. Hva heter elven som renner gjennom Roma?

7. I hvilken kommune ligger Kongsfjordelva?

8. Oder er en av to elver som renner gjennom Frankfurt. Hva heter den andre?

9. Denne elva markerer skillet mellom øst og vest i Oslo.

10. Hvilken elv er den største som renner inn i Mjøsa?

11. Nilen er lengst, men hva heter verdens nest lengste elv?

12. På hvilken øy finner man elvene Dittaino, Salso og Belice?

13. Hvilken elv er USAs lengste?

14. Ved hvilken elv mener man William Shakespeare er født?

15. Nilen er verdens lengste elv. Hvor mange kilometer den?