Svaret på oppgaven, som du også kan se i bildeteksten, er danskeskole i Svolvær fra ca. 1960. Klarte du i tillegg å navngi personene på bildet, er det supert. Men det er ikke en del av oppgaven.

Vinner denne gang er Birger Aas fra Svolvær. To flakslodd er på tur i posten.